Berikan Contoh Keteladanan Dengan Amal Perbuatan – Sahabat Muslim, sebagai manusia kita diciptakan untuk menjadi kholifah di muka bumi ini. Dengan menjadi pemimpin tentu menjadi acuan sebagai contoh bagi penerusnya. […]

Bacaan Doa Melepas Pakaian – Bagi seorang muslim pakaian merupakan peranan penting yang mana berfungsi sebagai penutup aurat. Sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah SWT yang mana perintah wajib untuk menutup […]

Pengertian dan Macam-macam Mukjizat Dan Contohnya – Pada kesempatan ini Pengetahuan Islam akan membahas tentang Mukjizat. Yang mana dalam pembahasan kali ini mengenai pengertian mukjizat, macam-macam mukjizat dan contoh mukjizat […]