PengetahuanIslam.Com

Penjelasan Fiqih Istinja Bersuci dengan Air dan Batu – Sahabat Pengetahuan Islam, dalam hal ini akan membahas mengenai bersuci dari buang hajat atau lebih dikenal dengan Istinja. Untuk lebih jelasnya […]

Perihal Yang Mewajibkan Untuk Melakukan Mandi Besar – Sahabat Pengetahuan Islam, dalam hal ini kami akan membahas mengenai perihal yang mewajibkan untuk melakukan Mandi Besar menurut pandangan fiqih. Lebih jelasnya […]

Pengertian Najis, Macam-Macam dan Cara Mensucikan – Pada pembahasan kali ini kami akan menjelaskan tentang Najis. Yang meliputi pengertian najis baik secara bahasa dan istilah, macam-macam najis meliputi najis mukhaffafah, […]

Fiqih : Najis dan Cara Menghilangkan – Najis dalam istilah syariah adalah benda yang haram diperoleh dalam keadaan normal (tidak darurat). Saat shalat, benda najis tidak boleh ada di tubuh […]

Inilah Peristiwa Isra Miraj, Kisah Isra Miraj dan Hikmahnya – Dalam sejarah tentang Peristiwa Isra’ yang telah ditandaskan oleh Al-Qur’an dalam surat Al-Isra’ yang berbunyi : سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ […]