Fiqih 11 Perkara Yang Membatalkan Sholat

Fiqih 11 Perkara Yang Membatalkan Sholat – Hal atau perbuatan yang membatalkan shalat ada 11 di mana shalat orang yang melakukan salah satu atau lebih dari pembatal shalat ini menjadi tidak sah dan harus mengulangi. Untuk lebih jelasnya simak artikel Pengetahuanislam.com mengenai Fiqih 11 Perkara Yang Membatalkan Sholat berikut.

Fiqih 11 Perkara Yang Membatalkan Sholat

Adapun jumlah rokaat shalat secara umum ada 17 rokaat kecuali di hari Jumat atau kecuali bagi orang musafir yang mengqashar (memendekkan) shalatnya.

Nama kitab: Terjemah Kitab Fathul Qarib
Judul kitab asal: Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrib atau Al-Qawl Al-Mukhtar fi Syarh Ghayatil Ikhtishar (فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب أو القول المختار في شرح غاية الإختصا)
Pengarang: Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabili
Bidang studi: Fiqih madzhab Syafi’i

Perkara Yang Membatalkan Sholat

فصل): في عدد مبطلات الصلاة
والذي يبطل به الصلاة أحد عشر شيئاً الكلام العمد) الصالح لخطاب الآدميين سواء تعلق بمصلحة الصلاة أو لا.
والعمل الكثير) المتوالي كثلاث خطوات عمداً كان ذلك أو سهواً، أما العمل القليل فلا تبطل الصلاة به
والحدث) الأصغر والأكبر (وحدوث النجاسة) التي لا يعفى عنها، ولو وقع على ثوبه نجاسة يابسة، فنفض ثوبه حالاً لم تبطل صلاته
(وانكشاف العورة) عمداً فإن كشفها الريح فسترها في الحال لم تبطل صلاته (وتغيير النية) كأن ينوي الخروج من الصلاة (واستدبار القبلة) كأن يجعلها خلف ظهره
والأكل والشرب) كثيراً كان المأكول والمشروب أو قليلاً إلا أن يكون الشخص في هذه الصورة جاهلاً تحريم ذلك (والقهقهة) ومنهم من يعبر عنها بالضحك. (والردة) وهي قطع الإسلام بقول أو فعل.


11 Perkara Yang Membatalkan Sholat

Sesuatu yang membatalkan sholat ada sebelas perkara.

Yaitu berbicara secara sengaja dengan kata-kata yang layak digunakan untuk berbicara di antara anak Adam, baik berhubungan dengan kemaslahatan sholat ataupun tidak.

(kedua) gerakan yang banyak dan terus menerus seperti tiga jangkahan, dengan sengaja ataupun lupa.

Sedangkan gerakan badan yang sedikit, maka tidak sampai membatalkan sholat.

(ketiga dan ke empat) hadats kecil dan besar, dan terkena najis yang tidak dima’fu.

Seandainya pakaiannya kejatuhan najis yang kering, kemudian ia langsung mengibaskan pakaiannya seketika, maka sholatnya tidak batal.

(ke lima) terbukanya aurat dengan sengaja. Jika tiupan angin membuka auratnya, kemudian ia langsung menutupnya kembali seketika, maka sholatnya tidak batal.

(ke enam) merubah niat. Seperti niat keluar dari sholat.

(ke tujuh) membelakangi / berpaling dari kiblat. Seperti memposisikan kiblat di belakang punggungnya.

(delapan & sembilan) makan dan minum, baik makanan dan minuman itu banyak ataupun sedikit.

Keculai dalam bentuk ini seorang yang melakukannya tidak tahu akan keharaman hal tersebut.

(sepuluh) tertawa. Sebagian ulama’ mengungkapkan dengan bahasa “dlahqi (tertawa terbahak-bahak)”.

(sebelas) murtad. Murtad adalah memutus Islam dengan ucapan atau perbuatan.

Jumlah Rakaat Sholat

فصل): في عدد ركعات الصلاة
وركعات الفرائض) أي في كل يوم وليلة في صلاة الحضر إلا يوم الجمعة (سبعة عشر ركعة) أما يوم الجمعة فعدد ركعات الفرائض في يومها خمسة عشر ركعة، وأما عدد ركعات صلاة السفر في كل يوم للقاصر فإحدى عشرة ركعة وقوله (فيها أربع وثلاثون سجدة وأربع وتسعون تكبيرة وتسع تشهدات وعشر تسليمات ومائة وثلاث وخمسون تسبيحة وجملة الأركان في الصلاة مائة وستة وعشرون ركناً في الصبح ثلاثون ركناً وفي المغرب اثنان وأربعون ركناً وفي الرباعية أربعة وخمسون ركناً) إلى آخره ظاهر غنيّ عن الشرح
ومن عجز عن القيام في الفريضة) لمشقة تلحقه في قيامه (صلى جالساً) على أي هيئة شاء، ولكن افتراشه في موضع قيامه أفضل من تربعه في الأظهر (ومن عجز عن الجلوس صلى مضطجعاً) فإن عجز عن الاضطجاع صلى مستلقياً على ظهره ورجلاه للقبلة، فإن عجز عن ذلك كله أومأ بطرفه، ونوى بقلبه، ويجب عليه استقبالها بوجهه بوضع شيء تحت رأسه، ويومىء برأسه في ركوعه وسجوده، فإن عجز عن الإيماء برأسه أومأ بأجفانه،
فإن عجز عن الإيماء بها أجرى أركان الصلاة على قلبه، ولا يتركها ما دام عقله ثابتاً، والمصلي قاعداً لا قضاء عليه ولا ينقص أجره لأنه معذور وأما قوله: “من صلى قاعداً فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائماً، فله نصف أجر القاعد” فمحمول على النفل عند القدرة

Jumlah Rakaat di Dalam Sholat Selain Hari Jumat

(Pasal) menjelaskan jumlah rakaat sholat.

Jumlah rakaat sholat fardhu, maksudnya sehari semalam dalam sholat di rumah kecuali pada hari Jum’at adalah tujuh belas rakaat.

Jumlah Rakaat di Dalam Sholat pada Hari Jumat

Sedangkan untuk hari Jum’at, maka jumlah rakaat sholat fardlu pada hari itu adalah lima belas rakaat.

Jumlah Rakaat Shalat bagi Musafir yang Mengqashar Shalat

Adapun jumlah rakaat sholat setiap hari saat bepergian bagi orang yang melakukan sholat qashar adalah sebelas rakaat.

Perkataan mushannif “di dalam jumlah rakaat tersebut terdapat tiga puluh empat sujudan, sembilan puluh empat takbir, sembilan tasyahud, sepuluh salam, dan seratus lima puluh tiga tasbih. Jumlah rukun di dalam sholat ada seratus dua puluh enam rukun, yaitu tiga puluh rukun di dalam sholat Subuh, empat puluh dua rukun di dalam sholat Maghrib, dan lima puluh empat rukun di dalam sholat empat rakaat” hingga akhir perkataan beliau adalah sudah jelas dan tidak perlu dijelaskan.

Sholatnya Orang yang Tidak Mampu Berdiri

Dan barang siapa tidak mampu berdiri saat melaksanakan sholat fardlu karena ada hal berat yang ia alami saat berdiri, maka ia diperkenakankan sholat dengan duduk sesuai posisi yang ia kehendaki.

Akan tetapi duduk iftirasy di waktu posisi berdiri lebih utama dari pada duduk tarabbu’ (bersila) menurut pendapat yang lebih zhahir.

Dan barang siapa tidak mampu duduk, maka diperkenankan sholat dengan tidur miring.

Jika tidak mampu tidur miring, maka diperkenankan sholat dengan terlentang di atas punggung dan kedua kaki menghadap kiblat.

Jika tidak mampu melakukan semua itu, maka hendaknya ia memberi isyarah dengan mata dan niat di dalam hati.

Dan wajib baginya untuk menghadap kiblat dengan wajah dengan meletakkan sesuatu di bawah kepalanya dan memberi isyarah dengan kepala saat ruku’ dan sujud.

Jika tidak mampu memberi isyarah dengan kepala, maka hendaknya ia memberi isyarah dengan kedipan mata.

Jika tidak mampu memberi isyarah dengan itu, maka ia harus menjalankan rukun-rukun sholat di dalam hati. Dan tidak diperkenankan meninggalkan sholat selama akalnya masih ada.

Orang yang sholat dengan posisi duduk, maka ia tidak wajib mengqadala’ dan pahalanya tidak berkurang, karena sesungguhnya ia adalah orang memiliki udzur.

Adapun sabda baginda Nabi shallallahu alaihi wa sallam, “barang siapa melakukan sholat dengan posisi duduk, maka ia mendapatkan separuh pahala orang yang sholat dengan berdiri. Dan barang siapa melakukan sholat dengan tidur, maka ia mendapatkan separuh pahala orang yang sholat dengan duduk.” Maka di arahkan pada orang yang melakukan sholat sunnah dan ia dalam keadaan mampu.

Demikian penjelasan mengenai Fiqih 11 Perkara Yang Membatalkan Sholat, semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan Anda.

Leave a Comment